Get Adobe Flash player

"The spirit of the game"

Duch curlingu.

Curling to gra umiejętności i wielowiekowej tradycji. Dobrze wykonane zagranie jest prawdziwą przyjemnością dla oczu. Jest nią widok, uświęconej czasem tradycji curlingu, która przejawia się w prawdziwym duchu tej gry. Curlerzy grają, aby wygrać, lecz nigdy, aby upokorzyć przeciwników. Prawdziwy curler woli raczej przegrać, niż wygrać nieczysto.

Dobry curler nigdy nie próbuje rozproszyć uwagi przeciwnika, czy też w jakikolwiek inny sposób utrudnić mu prezentacji swoich najwyższych umiejętności. Żaden curler nie łamie rozmyślnie reguł gry i jej zwyczajów. Gdyby jednak uczynił tak mimowolnie i zdał sobie z tego sprawę, jako pierwszy powinien zgłosić swój błąd.

Choć głównym celem rywalizacji w curlingu jest porównanie umiejętności zawodników, duch gry wymaga zachowania sportowej postawy, życzliwego i honorowego współzawodnictwa. Ten duch powinien wpływać zarówno na interpretację i stosowanie reguł gry, jak i na zachowanie wszystkich graczy na lodzie i poza nim.