Get Adobe Flash player

WNIOSEK O ZAWIESZENIE DZIAŁALNOŚCI OBECNYCH WŁADZ POLSKIEGO ZWIĄZKU CURLINGU !!! NARESZCIE PANIE MINISTRZE !!!

Dla polskiego curlingu zaświeciło się zielone światełko!. Po licznych kontrolach i wyznaczanych terminach na przedstawienie wyjaśnień Minister Sportu i Turystyki stracił cierpliwość do Panów Jóźwik&Janowski, zdecydował się i skierował 26 maja 2011 roku do Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy wniosek o zawieszenie w czynnościach Zarządu i Komisji Rewizyjnej tj. władz Polskiego Związku Curlingu z siedzibą w Warszawie (00-024), Al. Jerozolimskie 30 lok. 53. 

Mamy nadzieję, iż Panowie Marek Jóźwik i Andrzej Janowski będą musieli odejść od sportu i z pewnością tłumaczyć się ze swoich partyzanckich działań. Przypomnijmy, iż już wcześniej "załatwili" polskiemu curlingowi m.in.: 3 letnie wykluczenie z finansowania dyscypliny przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, do zwrotu dług ponad 100.000 zł oraz wykluczenie z związku z Europejskiej Federacji Curlingu i bojkotowanie nas przez Światową Federację Curlingu.